เบอร์ตามผลรวม (63 : มีเงิน ความรักและความสดชื่น)
หมายเลข 63 เป็นดาวคู่มิตรกัน ผู้มีเงินทองไม่ขาดมือ เพราะความขยันหาเงิน ผู้พยายามขวนขวายหาเงินทองโดยไม่เลือกอาชีพหนักเอาเบาสู้ ความรักสมหวังสดชื่น จะมีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำจุนช่วยเหลือ สติปัญญาดี มีเสน่ห์ดึงดูดใจเพศตรงข้าม มีหัวคิดค้น มีมิตรสหายมาก ความรักสมหวังสดชื่น ชีวิตประสบความสำเร็จอย่างดี สุภาพสตรีที่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของหมายเลข 63 จะมีโอกาสได้แต่งงานสูงมาก ถ้าผลรวมได้หมายเลข 63 ถือว่าเป็นเลขดีมาก ถ้าได้หมายเลขคู่ 41,42 เมื่อบวกกัน จะทำให้ชีวิตดีขึ้น 100%
098-559-2979
ราคา 2,990.- ผลรวม 63 | คลิกสั่งซื้อ
098-396-6949
ราคา 1,599.- ผลรวม 63 | คลิกสั่งซื้อ
098-639-9478
ราคา 1,599.- ผลรวม 63 | คลิกสั่งซื้อ
097-932-9798
ราคา 2,990.- ผลรวม 63 | คลิกสั่งซื้อ
065-949-9579
ราคา 599.- ผลรวม 63 | คลิกสั่งซื้อ
097-991-6949
ราคา 1,599.- ผลรวม 63 | คลิกสั่งซื้อ
097-991-6994
ราคา 1,599.- ผลรวม 63 | คลิกสั่งซื้อ
080-979-8949
ราคา 2,990.- ผลรวม 63 | คลิกสั่งซื้อ
092-794-9896
ราคา 1,599.- ผลรวม 63 | คลิกสั่งซื้อ
097-364-9997
ราคา 3,990.- ผลรวม 63 | คลิกสั่งซื้อ
097-395-9696
ราคา 4,990.- ผลรวม 63 | คลิกสั่งซื้อ
098-559-7992
ราคา 3,990.- ผลรวม 63 | คลิกสั่งซื้อ
098-559-9297
ราคา 3,990.- ผลรวม 63 | คลิกสั่งซื้อ
064-992-8979
ราคา 4,990.- ผลรวม 63 | คลิกสั่งซื้อ