เบอร์ตามผลรวม (58 : เส้นทางชีวิตที่ผิดพลาด )
เป็นนักการพนัน มัวเมา เป็นนักเลง อันธพาล ชีวิตมักจะหลักลอย เป็นคนหลงผิดได้ง่าย ลืมตัว เอาแต่ใจตัวเอง เห็นกงจักรเป็นดอกบัว จะพาชีวิตสู่ความหายนะได้ มักกำพร้า และขาดที่พึ่ง ชีวิตจะมีแต่ความทุกข์ มีอุปสรรค ชีวิตสมรสไม่แน่นอน ครอบครัวแตกแยก รักสามเส้า มีเรื่องชู้สาว ให้ระวังอุบัติเหตุรถคว่ำ ถูกอาวุธถูกคนลอบทำร้าย มีปัญหาเรื่องสายตา ผ่าตัด โรคลำไส้ กระเพาะปัสสาวะอักเสบ โรคนิ่ว โรคไต ถ้าผลรวมเบอร์โทรศัพท์ได้หมายเลข 58 ถือว่าเป็นเลขไม่ดี ควรเปลี่ยนใหม่ให้ได้หมายเลข 42 เมื่อบวกกัน 100 จะทำให้ชีวิตดีขึ้น 80%
ทั้งหมด 145 รายการ | 
099-049-9459
ราคา 1,599.- ผลรวม 58 | คลิกสั่งซื้อ
082-709-9797
ราคา 1,599.- ผลรวม 58 | คลิกสั่งซื้อ
097-389-5566
ราคา 1,599.- ผลรวม 58 | คลิกสั่งซื้อ
080-856-9598
ราคา 1,599.- ผลรวม 58 | คลิกสั่งซื้อ
080-858-9965
ราคา 1,599.- ผลรวม 58 | คลิกสั่งซื้อ
065-459-6887
ราคา 599.- ผลรวม 58 | คลิกสั่งซื้อ
063-682-8979
ราคา 1,599.- ผลรวม 58 | คลิกสั่งซื้อ
065-459-6869
ราคา 999.- ผลรวม 58 | คลิกสั่งซื้อ
065-459-6896
ราคา 999.- ผลรวม 58 | คลิกสั่งซื้อ
065-459-6878
ราคา 999.- ผลรวม 58 | คลิกสั่งซื้อ
065-459-6968
ราคา 999.- ผลรวม 58 | คลิกสั่งซื้อ
065-459-6986
ราคา 999.- ผลรวม 58 | คลิกสั่งซื้อ
064-696-4995
ราคา 2,990.- ผลรวม 58 | คลิกสั่งซื้อ
082-895-6569
ราคา 6,990.- ผลรวม 58 | คลิกสั่งซื้อ
082-895-9539
ราคา 9,990.- ผลรวม 58 | คลิกสั่งซื้อ
097-362-8887
ราคา 6,990.- ผลรวม 58 | คลิกสั่งซื้อ
092-649-6697
ราคา 1,599.- ผลรวม 58 | คลิกสั่งซื้อ
092-649-8299
ราคา 1,599.- ผลรวม 58 | คลิกสั่งซื้อ
097-983-9328
ราคา 1,599.- ผลรวม 58 | คลิกสั่งซื้อ
098-796-2287
ราคา 1,599.- ผลรวม 58 | คลิกสั่งซื้อ
065-992-8649
ราคา 599.- ผลรวม 58 | คลิกสั่งซื้อ
065-949-2986
ราคา 599.- ผลรวม 58 | คลิกสั่งซื้อ
065-993-5795
ราคา 599.- ผลรวม 58 | คลิกสั่งซื้อ
065-993-5957
ราคา 599.- ผลรวม 58 | คลิกสั่งซื้อ
065-993-5975
ราคา 599.- ผลรวม 58 | คลิกสั่งซื้อ
065-993-6578
ราคา 599.- ผลรวม 58 | คลิกสั่งซื้อ
093-159-5989
ราคา 3,990.- ผลรวม 58 | คลิกสั่งซื้อ
093-159-7996
ราคา 1,599.- ผลรวม 58 | คลิกสั่งซื้อ
093-159-9796
ราคา 1,599.- ผลรวม 58 | คลิกสั่งซื้อ
093-159-9949
ราคา 2,990.- ผลรวม 58 | คลิกสั่งซื้อ
065-498-9197
ราคา 1,599.- ผลรวม 58 | คลิกสั่งซื้อ
065-498-9791
ราคา 1,599.- ผลรวม 58 | คลิกสั่งซื้อ
097-946-2939
ราคา 1,599.- ผลรวม 58 | คลิกสั่งซื้อ
097-991-6359
ราคา 2,990.- ผลรวม 58 | คลิกสั่งซื้อ
097-991-6539
ราคา 2,990.- ผลรวม 58 | คลิกสั่งซื้อ
097-991-6926
ราคา 1,599.- ผลรวม 58 | คลิกสั่งซื้อ
097-991-6944
ราคา 1,599.- ผลรวม 58 | คลิกสั่งซื้อ
080-665-9789
ราคา 59,990.- ผลรวม 58 | คลิกสั่งซื้อ
082-197-9787
ราคา 2,990.- ผลรวม 58 | คลิกสั่งซื้อ
082-197-9499
ราคา 1,599.- ผลรวม 58 | คลิกสั่งซื้อ
065-392-8988
ราคา 1,599.- ผลรวม 58 | คลิกสั่งซื้อ
083-894-9539
ราคา 2,990.- ผลรวม 58 | คลิกสั่งซื้อ
062-637-8998
ราคา 1,599.- ผลรวม 58 | คลิกสั่งซื้อ
094-289-7667
ราคา 1,599.- ผลรวม 58 | คลิกสั่งซื้อ
083-879-3956
ราคา 29,990.- ผลรวม 58 | คลิกสั่งซื้อ
061-972-8889
ราคา 1,599.- ผลรวม 58 | คลิกสั่งซื้อ
082-695-9892
ราคา 2,990.- ผลรวม 58 | คลิกสั่งซื้อ
080-989-9591
ราคา 3,990.- ผลรวม 58 | คลิกสั่งซื้อ
064-598-9692
ราคา 2,990.- ผลรวม 58 | คลิกสั่งซื้อ
064-596-4969
ราคา 4,990.- ผลรวม 58 | คลิกสั่งซื้อ
064-497-9892
ราคา 2,990.- ผลรวม 58 | คลิกสั่งซื้อ
064-498-9792
ราคา 1,599.- ผลรวม 58 | คลิกสั่งซื้อ
098-395-1995
ราคา 3,990.- ผลรวม 58 | คลิกสั่งซื้อ
097-959-9622
ราคา 3,990.- ผลรวม 58 | คลิกสั่งซื้อ
097-959-3628
ราคา 3,990.- ผลรวม 58 | คลิกสั่งซื้อ
082-249-8988
ราคา 1,599.- ผลรวม 58 | คลิกสั่งซื้อ
065-618-5999
ราคา 9,900.- ผลรวม 58 | คลิกสั่งซื้อ
098-996-5453
ราคา 3,990.- ผลรวม 58 | คลิกสั่งซื้อ
065-858-9935
ราคา 1,599.- ผลรวม 58 | คลิกสั่งซื้อ
065-529-7789
ราคา 4,990.- ผลรวม 58 | คลิกสั่งซื้อ
080-629-8979
ราคา 4,990.- ผลรวม 58 | คลิกสั่งซื้อ
099-394-9825
ราคา 1,599.- ผลรวม 58 | คลิกสั่งซื้อ
080-597-9794
ราคา 1,599.- ผลรวม 58 | คลิกสั่งซื้อ
099-394-1698
ราคา 1,599.- ผลรวม 58 | คลิกสั่งซื้อ
086-896-5961
ราคา 1,599.- ผลรวม 58 | คลิกสั่งซื้อ
095-359-7992
ราคา 1,599.- ผลรวม 58 | คลิกสั่งซื้อ
096-893-9653
ราคา 4,990.- ผลรวม 58 | คลิกสั่งซื้อ
095-616-9499
ราคา 1,599.- ผลรวม 58 | คลิกสั่งซื้อ
088-969-4662
ราคา 1,599.- ผลรวม 58 | คลิกสั่งซื้อ
096-825-9991
ราคา 3,990.- ผลรวม 58 | คลิกสั่งซื้อ
096-825-9964
ราคา 1,599.- ผลรวม 58 | คลิกสั่งซื้อ
096-825-9946
ราคา 1,599.- ผลรวม 58 | คลิกสั่งซื้อ
096-825-9919
ราคา 1,599.- ผลรวม 58 | คลิกสั่งซื้อ
095-979-2566
ราคา 1,599.- ผลรวม 58 | คลิกสั่งซื้อ
098-423-6998
ราคา 1,299.- ผลรวม 58 | คลิกสั่งซื้อ
092-897-9923
ราคา 2,990.- ผลรวม 58 | คลิกสั่งซื้อ
091-593-9697
ราคา 1,599.- ผลรวม 58 | คลิกสั่งซื้อ
092-946-4978
ราคา 1,599.- ผลรวม 58 | คลิกสั่งซื้อ
092-496-9298
ราคา 1,599.- ผลรวม 58 | คลิกสั่งซื้อ
098-469-1993
ราคา 1,599.- ผลรวม 58 | คลิกสั่งซื้อ
098-449-2697
ราคา 1,599.- ผลรวม 58 | คลิกสั่งซื้อ
098-519-2996
ราคา 1,599.- ผลรวม 58 | คลิกสั่งซื้อ
098-294-9692
ราคา 1,599.- ผลรวม 58 | คลิกสั่งซื้อ
098-495-9932
ราคา 1,599.- ผลรวม 58 | คลิกสั่งซื้อ
098-495-9923
ราคา 1,599.- ผลรวม 58 | คลิกสั่งซื้อ
098-496-6628
ราคา 1,599.- ผลรวม 58 | คลิกสั่งซื้อ
098-996-9323
ราคา 2,990.- ผลรวม 58 | คลิกสั่งซื้อ
062-993-9929
ราคา 2,990.- ผลรวม 58 | คลิกสั่งซื้อ
098-991-9391
ราคา 2,990.- ผลรวม 58 | คลิกสั่งซื้อ
098-936-5594
ราคา 2,990.- ผลรวม 58 | คลิกสั่งซื้อ
098-594-2669
ราคา 2,990.- ผลรวม 58 | คลิกสั่งซื้อ
098-959-5193
ราคา 2,990.- ผลรวม 58 | คลิกสั่งซื้อ
063-259-9879
ราคา 2,990.- ผลรวม 58 | คลิกสั่งซื้อ
092-658-9289
ราคา 3,990.- ผลรวม 58 | คลิกสั่งซื้อ
092-797-8961
ราคา 3,990.- ผลรวม 58 | คลิกสั่งซื้อ
098-964-5494
ราคา 3,990.- ผลรวม 58 | คลิกสั่งซื้อ
092-595-6949
ราคา 3,990.- ผลรวม 58 | คลิกสั่งซื้อ
097-425-9598
ราคา 1,599.- ผลรวม 58 | คลิกสั่งซื้อ
097-449-9916
ราคา 2,990.- ผลรวม 58 | คลิกสั่งซื้อ
ทั้งหมด 145 รายการ |