เบอร์ตามผลรวม (48 : ไม่มีลาภ สิ่งยั่วยวน)
เป็นคนมุทะลุ ดื้อดึง เอาแต่ใจตัวเอง พูดเก่งหาตัวจับยาก กะล่อนเอาการ มักจะมีศัตรูรอบข้างเพราะพูดจาไม่ระวัง ไม่เกรงกลัวใคร ชอบเอาชนะ มีสติปัญญาลึกซึ้ง มีความคิดเป็นผู้นำ สนใจเครื่องจักรเครื่องยนต์กลไกมากพิเศษ เรียนรู้ได้เร็ว เจรจาไม่ค่อยถูกหูคน ชอบพูดตรงไปตรงมา แบบขวานผ่าซาก ชอบคัดคอคน เลยทำให้มีศัตรูมากเพราะวาจาของตน จึงขาดผู้อุปถัมภ์ หาลาภผลได้ยาก จึงเรียกว่าเลขคู่ขัดลาภ และมักถูกสุนัขกัด ชีวิตมักจะประพฤติผิดพลาดและได้รับอันตราย จะถูกชักจูงหว่านล้อม จากพวกหลงผิดให้ไปเข้าพวกเข้าฝูง ทำให้ตกอยู่ในอำนาจแห่งความหลงกระทำแต่สิ่งที่ไม่ถูกต้องอยู่เสมอ หลงแสง สี เสียง การพนัน สิ่งเสพติด ชีวิตจะได้รับความเดือดร้อน สูญเสียอย่างใหญ่หลวง ระวังอุบัติเหตุ คดีความ ถูกขุมขัง ความไม่แน่นอนของชีวิต และอนาคต ถ้าผลรวมเบอร์โทรศัพท์ของท่านได้หมายเลข 48 ถือว่าเป็นเลขไม่ดี ควรเปลี่ยนเบอร์ใหม่ให้ได้หมายเลข 15, 42 หรือ 63 จะทำให้ชีวิตดีขึ้น 80%
ทั้งหมด 469 รายการ | 
084-491-5539
ราคา 2,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
092-616-6594
ราคา 1,599.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
092-616-9294
ราคา 1,599.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
062-519-6928
ราคา 1,599.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
062-519-9826
ราคา 1,599.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
062-561-9829
ราคา 1,599.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
063-194-6928
ราคา 1,599.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
063-194-9628
ราคา 1,599.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
065-495-6328
ราคา 1,599.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
065-661-5928
ราคา 1,599.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
097-935-5352
ราคา 1,599.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
093-362-2896
ราคา 1,599.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
093-641-6928
ราคา 1,599.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
092-592-2928
ราคา 1,599.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
062-519-8287
ราคา 2,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
062-532-8796
ราคา 2,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
062-532-8949
ราคา 2,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
062-562-2898
ราคา 2,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
093-632-8953
ราคา 6,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
093-362-8782
ราคา 2,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
065-926-1586
ราคา 599.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
065-923-8825
ราคา 599.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
098-915-5524
ราคา 1,599.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
092-794-1628
ราคา 1,599.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
093-156-4569
ราคา 3,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
093-156-6594
ราคา 3,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
093-159-4539
ราคา 3,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
093-165-4965
ราคา 3,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
093-165-9519
ราคา 3,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
093-165-9564
ราคา 3,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
093-156-1995
ราคา 2,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
093-156-6396
ราคา 2,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
093-156-6945
ราคา 2,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
093-156-9159
ราคา 2,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
093-156-9591
ราคา 2,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
093-156-9636
ราคา 2,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
093-159-2955
ราคา 2,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
093-159-2964
ราคา 2,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
093-159-3594
ราคา 2,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
093-159-3945
ราคา 2,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
093-159-6159
ราคา 2,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
093-159-6591
ราคา 2,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
093-159-6951
ราคา 2,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
093-165-3696
ราคา 2,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
093-165-5649
ราคา 2,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
097-935-4641
ราคา 2,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
093-156-6198
ราคา 1,599.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
093-159-1929
ราคา 1,599.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
093-159-2397
ราคา 1,599.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
093-159-4269
ราคา 1,599.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
093-159-4962
ราคา 1,599.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
093-159-5196
ราคา 1,599.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
093-159-5466
ราคา 1,599.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
093-159-6636
ราคา 1,599.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
093-159-7923
ราคา 1,599.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
093-159-7941
ราคา 1,599.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
093-161-4699
ราคา 1,599.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
093-161-6499
ราคา 1,599.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
093-161-6697
ราคา 1,599.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
093-161-6949
ราคา 1,599.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
093-161-9298
ราคา 1,599.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
093-161-9469
ราคา 1,599.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
093-161-9793
ราคา 1,599.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
093-162-3969
ราคา 1,599.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
093-165-4929
ราคา 1,599.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
093-169-1946
ราคา 1,599.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
093-169-2369
ราคา 1,599.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
093-169-2693
ราคา 1,599.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
093-169-5366
ราคา 1,599.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
093-149-4297
ราคา 1,599.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
065-493-2649
ราคา 1,599.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
065-493-2919
ราคา 1,599.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
065-493-2991
ราคา 1,599.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
065-496-1539
ราคา 1,599.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
065-496-1593
ราคา 1,599.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
065-496-2295
ราคา 1,599.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
065-498-9142
ราคา 1,599.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
065-498-9223
ราคา 1,599.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
065-498-9232
ราคา 1,599.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
065-498-9241
ราคา 1,599.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
065-498-9322
ราคา 1,599.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
097-932-6624
ราคา 1,599.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
098-791-4622
ราคา 1,599.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
098-792-3226
ราคา 1,599.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
080-663-5965
ราคา 6,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
080-663-6559
ราคา 6,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
080-662-9656
ราคา 4,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
080-664-4956
ราคา 4,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
080-664-5694
ราคา 4,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
080-664-6495
ราคา 4,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
080-664-6594
ราคา 4,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
082-198-9326
ราคา 2,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
082-198-9623
ราคา 2,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
080-661-6399
ราคา 2,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
080-661-9693
ราคา 2,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
080-662-3995
ราคา 2,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
080-662-6398
ราคา 2,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
080-662-6596
ราคา 2,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
080-662-6659
ราคา 2,990.- ผลรวม 48 | คลิกสั่งซื้อ
ทั้งหมด 469 รายการ |