เบอร์ตามผลรวม (49 : ทุกข์ซ้ำซาก)
เป็นเลขร้ายเป็นกำลังของดาวบาปเคราะห์ หมายถึงผ่าตัดอุบัติเหตุ ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอย่างรุนแรง ชีวิตสมรสไม่แน่นอน ครอบครัวแตกแยก มีมุมหักเหอยู่ตลอดเวลา สุภาพสตรีจะถูกสามีกดดันกลั่นแกล้งชีวิตต้องเริ่มใหม่อยู่เสมอมักเกี่ยวข้องกับความตาย ชีวิตมีความข่มขืนผิดหวัง อมทุกข์ มีอุปสรรค อับโชค ระวังการผ่าตัด โรคนิ่ว โรคไต กระเพาะปัสสาวะ ถ้าเบอร์โทรศัพท์ของท่านผลรวมออกมาได้หมายเลข 49 ถือว่าเป็นเลขไม่ดี ควรเปลี่ยนใหม่ให้ได้หมายเลข 14, 41 หรือ 63 เมื่อบวกกัน จะทำให้ชีวิตดีขึ้น 80%
ทั้งหมด 398 รายการ | 
099-056-3962
ราคา 1,599.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
099-054-5494
ราคา 1,599.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
081-092-4979
ราคา 1,599.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
081-095-3698
ราคา 1,599.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
081-096-3949
ราคา 1,599.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
080-859-5266
ราคา 1,599.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
080-861-4796
ราคา 1,599.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
080-864-4469
ราคา 1,599.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
080-864-4694
ราคา 1,599.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
063-682-6495
ราคา 999.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
065-459-6833
ราคา 599.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
065-459-6851
ราคา 999.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
065-532-8992
ราคา 4,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
065-459-6428
ราคา 4,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
065-459-4628
ราคา 3,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
065-459-4268
ราคา 999.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
065-459-4286
ราคา 999.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
065-459-4682
ราคา 999.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
091-593-5494
ราคา 3,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
092-990-5465
ราคา 999.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
092-616-5497
ราคา 1,599.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
092-616-6469
ราคา 1,599.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
098-392-3249
ราคา 1,599.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
093-365-3587
ราคา 999.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
063-194-9782
ราคา 2,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
065-661-6982
ราคา 1,599.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
093-419-9428
ราคา 1,599.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
092-698-2328
ราคา 1,599.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
065-495-6428
ราคา 2,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
093-632-8963
ราคา 6,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
093-632-9287
ราคา 2,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
093-641-9782
ราคา 2,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
092-591-6287
ราคา 2,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
063-093-6598
ราคา 999.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
093-419-8294
ราคา 1,599.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
065-949-8251
ราคา 599.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
065-352-6958
ราคา 599.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
065-923-9753
ราคา 599.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
065-358-9256
ราคา 599.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
065-923-8826
ราคา 599.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
092-793-2287
ราคา 2,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
092-793-5428
ราคา 1,599.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
092-793-6328
ราคา 1,599.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
092-794-2826
ราคา 1,599.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
092-794-6228
ราคา 1,599.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
093-165-9556
ราคา 6,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
093-159-4594
ราคา 3,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
093-165-5992
ราคา 3,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
093-165-5569
ราคา 3,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
093-165-9655
ราคา 3,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
093-156-5497
ราคา 2,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
093-156-6919
ราคา 2,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
093-156-6955
ราคา 2,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
093-156-9394
ราคา 2,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
093-159-5629
ราคา 2,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
093-161-5978
ราคา 2,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
093-165-4696
ราคา 2,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
093-169-4665
ราคา 2,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
093-156-6298
ราคา 1,599.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
093-156-9916
ราคา 1,599.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
093-159-2497
ราคา 2,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
093-159-4693
ราคา 1,599.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
093-159-6169
ราคา 1,599.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
093-159-6691
ราคา 1,599.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
093-159-8932
ราคา 1,599.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
093-159-9391
ราคา 1,599.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
093-159-9463
ราคา 1,599.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
093-159-9661
ราคา 1,599.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
093-161-5996
ราคา 2,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
093-161-9299
ราคา 1,599.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
093-162-2998
ราคา 1,599.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
093-165-9916
ราคา 2,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
093-169-1929
ราคา 1,599.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
093-169-2298
ราคา 1,599.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
093-169-2397
ราคา 1,599.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
093-169-3594
ราคา 1,599.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
093-169-4944
ราคา 1,599.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
093-169-4953
ราคา 1,599.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
093-146-5966
ราคา 2,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
093-149-1499
ราคา 2,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
065-496-2269
ราคา 1,599.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
065-496-2296
ราคา 1,599.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
065-498-9224
ราคา 1,599.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
065-498-9323
ราคา 1,599.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
065-498-9422
ราคา 1,599.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
080-664-5659
ราคา 15,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
080-664-5695
ราคา 6,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
080-664-5596
ราคา 4,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
080-665-1995
ราคา 4,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
080-665-4596
ราคา 4,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
080-665-6549
ราคา 4,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
080-665-9942
ราคา 4,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
080-661-5698
ราคา 2,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
080-661-6598
ราคา 2,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
080-662-9459
ราคา 3,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
080-662-9594
ราคา 3,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
080-663-2987
ราคา 3,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
080-663-2996
ราคา 2,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
080-663-5498
ราคา 2,990.- ผลรวม 49 | คลิกสั่งซื้อ
ทั้งหมด 398 รายการ |