เบอร์ตามผลรวม (53 : การถูกเบียดบัง)
เป็นเลขคู่สมพล มีสติปัญญา มีความคิดที่เฉียบขาดรุนแรง แตกหักรวดเร็ว เจ้าแห่งโมหะจริต กับเจ้าแห่งพุทธิจริต ผสมกันเลยทำให้มีความคิดเด็ดเดี่ยว ตั้งมั่นจริงจัง จะทำให้ถูกหลอก ตกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี ถูกคนเอารัดเอาเปรียบถูกเบียดบังเอาความดีความชอบ ความล้มเหลวในชีวิตจะมาจากคนอื่น ระวังอย่าเชื่อใจใครง่ายๆ จะต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี ความล้มเหลวของชีวิตจะมาจากพรรคพวกเพื่อนฝูง หุ้นส่วน จะมีปัญหารักสามเส้า มักมีความรักไม่เปิดเผย กำพร้า พ่อแม่ ไม่ได้อยู่ด้วยกัน พ่อแม่เลิกลากัน เป็นดาวขี้โรค ต้องหาหมดอยู่ตลอดเวลา โรคตับ ถุงน้ำดี ไมเกรน เจ็บกระดูกตามข้อ ถ้าผลรวมเบอร์โทรศัพท์ออกมาได้หมายเลข 53 แนะนำให้เปลี่ยนเบอร์ใหม่ ให้เป็นหมายเลขอื่นที่ดีกว่า โดยเอาหมายเลขเบอร์ของท่านเป็นตัวกำหนด ผลรวมให้ได้หมายเลข 42 เมื่อนำมาบวกกัน ให้คุณกับชีวิต 80%
ทั้งหมด 433 รายการ | 
098-395-5149
ราคา 1,599.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
098-395-5392
ราคา 1,599.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
063-349-9946
ราคา 1,599.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
065-495-5928
ราคา 1,599.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
065-495-5982
ราคา 1,599.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
097-991-6282
ราคา 1,599.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
092-698-2494
ราคา 1,599.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
092-698-2692
ราคา 1,599.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
092-698-2926
ราคา 1,599.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
092-698-2944
ราคา 1,599.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
092-698-2962
ราคา 1,599.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
099-425-9366
ราคา 1,599.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
094-756-6628
ราคา 1,599.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
065-993-5457
ราคา 999.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
063-093-9878
ราคา 999.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
065-949-5582
ราคา 599.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
065-949-3359
ราคา 599.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
065-358-9197
ราคา 599.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
065-352-9968
ราคา 599.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
093-496-2569
ราคา 1,599.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
093-497-8229
ราคา 1,599.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
093-497-9741
ราคา 1,599.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
093-564-7982
ราคา 1,599.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
065-949-7562
ราคา 599.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
065-993-5574
ราคา 599.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
065-992-8635
ราคา 599.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
065-992-8653
ราคา 599.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
065-993-5862
ราคา 599.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
065-923-9568
ราคา 599.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
065-949-2864
ราคา 599.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
065-949-5285
ราคา 599.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
092-793-6287
ราคา 4,990.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
092-794-2893
ราคา 4,990.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
092-792-8916
ราคา 2,990.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
092-793-9824
ราคา 1,599.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
092-794-6628
ราคา 1,599.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
092-795-5628
ราคา 1,599.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
065-429-4788
ราคา 599.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
065-429-5859
ราคา 599.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
065-569-0598
ราคา 999.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
065-569-0949
ราคา 999.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
065-569-0994
ราคา 999.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
093-165-5699
ราคา 6,990.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
093-156-5987
ราคา 4,990.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
093-165-5987
ราคา 4,990.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
093-156-9569
ราคา 3,990.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
093-156-9893
ราคา 2,990.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
093-159-3698
ราคา 1,599.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
093-159-5597
ราคา 1,599.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
093-159-7955
ราคา 1,599.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
093-161-9798
ราคา 1,599.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
093-161-9969
ราคา 1,599.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
093-165-9794
ราคา 1,599.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
093-169-1969
ราคา 1,599.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
093-169-1987
ราคา 1,599.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
093-169-1996
ราคา 1,599.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
093-169-2995
ราคา 1,599.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
093-169-3697
ราคา 1,599.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
093-169-4498
ราคา 1,599.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
093-169-4966
ราคา 1,599.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
093-149-9297
ราคา 1,599.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
065-493-9926
ราคา 1,599.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
097-946-2394
ราคา 1,599.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
097-946-6453
ราคา 1,599.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
097-991-6354
ราคา 1,599.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
097-991-6561
ราคา 1,599.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
097-991-6642
ราคา 1,599.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
082-198-7891
ราคา 6,990.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
082-198-9655
ราคา 2,990.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
080-662-9598
ราคา 2,990.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
080-664-9299
ราคา 2,990.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
080-665-6697
ราคา 2,990.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
080-665-6949
ราคา 2,990.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
065-569-2569
ราคา 2,990.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
080-661-9599
ราคา 1,599.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
080-661-9698
ราคา 1,599.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
080-661-9959
ราคา 1,599.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
080-662-9697
ราคา 1,599.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
082-197-9962
ราคา 1,599.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
082-952-2979
ราคา 1,599.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
096-998-2253
ราคา 1,599.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
062-854-9649
ราคา 1,599.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
064-979-5229
ราคา 1,599.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
095-798-2328
ราคา 6,990.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
088-656-1469
ราคา 2,990.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
085-549-3649
ราคา 2,990.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
063-329-9696
ราคา 3,990.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
062-638-6886
ราคา 1,599.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
061-973-6669
ราคา 1,599.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
061-971-9992
ราคา 1,599.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
083-879-5562
ราคา 9,990.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
083-894-2469
ราคา 1,599.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
095-665-9256
ราคา 2,990.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
099-626-6249
ราคา 1,599.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
080-653-9697
ราคา 3,990.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
080-654-9795
ราคา 2,990.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
080-654-9939
ราคา 3,990.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
095-159-5649
ราคา 6,990.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
062-698-3388
ราคา 1,599.- ผลรวม 53 | คลิกสั่งซื้อ
ทั้งหมด 433 รายการ |