เบอร์ตามผลรวม (44 : ฝีปากดี )
เป็นดาวพุธสองดวงหนุนนำให้มีความรุ่งโรจน์โชติช่วงน่าภาคภูมิ คนเลขนี้มีดีที่ฝีปาก จะพูดจาสื่อสารเรื่องใดเป็นได้ดี เป็นคนเชื่อถือน่าประทับใจเสมอ มีความฉลาดอยู่ในตัว ช่างคิด ช่างวางแผน มีเสน่ห์และความกล้าใจใหญ่ แต่ก็มีลูกดื้อแบบหัวชนฝาไม่ฟังใครได้เหมือนกัน ชะตาชีวิตสดใสรุ่งเรือง จะมีผู้ใหญ่ให้ความเมตราเอ็นดูคอยสนับสนุน เป็นดวงมีวาสนาหนุนนำ โดยทั่วไปจึงไม่ลำบาก ช่วงใดมีอุปสรรคก็ผ่านพ้นไปได้ ส่วนที่ต้องระวังคือความดื้อดึง ความลุ่มหลง หากมากเกินไปมีผลทำให้ความเจริญถดถอยลงได้เสื่อมวาสนาบารมีลงได้ เป็นคนใจอ่อน ถ้าผลรวมของเบอร์โทรศัพท์ออกมาได้หมายเลข 44 ไม่ต้องเปลี่ยนเป็นหมายเลขดีปานกลาง ถ้าต้องการจะเปลี่ยนรวจจะเปลี่ยนให้ได้ผลรวมเป็นหมายเลข 59 ,63 ให้คุณกับชีวิต 90%
ทั้งหมด 607 รายการ | 
092-779-4222
ราคา 1,999.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
062-519-2892
ราคา 1,599.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
062-519-5628
ราคา 1,599.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
062-541-9782
ราคา 2,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
062-542-2878
ราคา 2,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
062-542-6982
ราคา 1,599.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
063-151-9928
ราคา 1,599.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
065-661-4628
ราคา 1,599.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
065-661-6428
ราคา 1,599.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
093-362-9282
ราคา 1,599.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
062-532-8954
ราคา 3,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
062-532-2897
ราคา 2,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
062-532-9287
ราคา 2,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
065-495-6522
ราคา 2,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
063-194-5628
ราคา 2,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
065-535-1496
ราคา 1,590.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
063-093-6593
ราคา 999.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
065-358-2591
ราคา 599.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
065-546-9333
ราคา 1,999.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
093-456-2825
ราคา 2,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
093-287-5442
ราคา 2,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
093-362-9822
ราคา 1,599.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
093-429-4652
ราคา 1,599.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
093-552-5492
ราคา 1,599.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
093-552-9254
ราคา 1,599.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
093-442-2479
ราคา 599.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
093-442-2947
ราคา 599.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
065-353-3991
ราคา 599.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
061-528-9256
ราคา 2,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
065-429-5625
ราคา 999.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
065-429-4590
ราคา 599.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
065-429-4509
ราคา 599.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
065-429-4905
ราคา 599.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
065-429-4950
ราคา 599.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
065-429-5094
ราคา 599.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
065-429-5292
ราคา 599.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
065-429-5490
ราคา 599.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
065-429-5526
ราคา 599.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
080-662-9490
ราคา 599.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
063-661-9652
ราคา 999.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
063-662-3909
ราคา 599.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
063-662-5952
ราคา 599.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
063-662-9552
ราคา 599.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
063-665-2826
ราคา 999.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
065-496-1652
ราคา 599.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
065-551-9094
ราคา 999.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
065-554-1909
ราคา 999.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
065-554-1990
ราคา 999.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
065-554-9055
ราคา 999.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
065-554-9091
ราคา 999.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
065-554-9190
ราคา 999.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
065-554-9505
ราคา 599.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
065-554-9550
ราคา 999.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
065-556-5093
ราคา 999.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
065-556-5390
ราคา 999.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
065-556-6290
ราคา 999.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
065-569-0526
ราคา 999.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
065-569-0535
ราคา 599.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
065-569-0544
ราคา 999.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
065-569-0553
ราคา 999.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
065-569-0562
ราคา 999.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
065-569-0922
ราคา 999.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
065-569-2290
ราคา 999.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
093-165-5645
ราคา 6,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
093-156-3539
ราคา 4,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
093-156-4655
ราคา 4,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
093-145-9553
ราคา 3,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
093-156-6545
ราคา 3,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
093-156-6554
ราคา 3,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
093-159-4544
ราคา 3,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
093-159-5354
ราคา 3,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
093-159-5462
ราคา 3,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
093-165-5951
ราคา 3,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
093-165-5519
ราคา 3,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
093-169-4156
ราคา 3,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
093-156-2936
ราคา 2,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
093-156-2945
ราคา 2,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
093-156-4196
ราคา 2,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
093-156-4619
ราคา 2,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
093-156-6932
ราคา 2,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
093-156-9164
ราคา 2,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
093-156-9263
ราคา 2,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
093-156-9362
ราคา 2,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
093-159-6263
ราคา 2,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
093-159-6362
ราคา 2,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
093-161-4569
ราคา 2,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
093-165-5366
ราคา 2,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
093-169-2356
ราคา 2,990.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
093-156-6329
ราคา 1,599.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
093-156-6419
ราคา 1,599.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
093-159-2942
ราคา 1,599.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
093-159-3239
ราคา 1,599.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
093-159-3662
ราคา 1,599.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
093-159-5192
ราคา 1,599.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
093-159-5561
ราคา 1,599.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
093-159-6164
ราคา 1,599.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
093-159-6326
ราคา 1,599.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
093-159-6632
ราคา 1,599.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
093-159-9323
ราคา 1,599.- ผลรวม 44 | คลิกสั่งซื้อ
ทั้งหมด 607 รายการ |